Αναζήτηση
 
 
 
Κέντρο Αγωγής & Λόγου Φωνή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρα

 

Κέντρο Αγωγής & Λόγου Φωνή

 
Το Κέντρο αγωγής & λόγου Φωνή προσεγγίζει το κάθε περιστατικό ως μοναδικό με σεβασμό απέναντι στο παιδί και στην οικογένεια.
 
 

 
 
 
Παιχνίδια Φωνολογικής Ενημερότητας
 
 
 
 
 
 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ
1. Παίζουμε με την μπάλα. Πετάμε την μπάλα στο παιδί και του λέμε μία συλλαβή πχ. γα. Το παιδί πρέπει να σκεφτεί μία λέξη από γα και να πετάξει ξανά την μπάλα.
2. Οι μουσικές καρέκλες. Πάνω σε καρέκλες γράφουμε από μία συλλαβή. Μετράμε μέχρι το 5 και πρέπει να καθίσουμε γρήγορα σε μία καρέκλα. Το παιδί πρέπει να πει μία λέξη που να ξεκινά με τη συλλαβή που έχουμε κολλήσει στην καρέκλα.
3. Φτιάχνουμε διάφορες συλλαβές σε χαρτάκια και μετά λέμε λέξεις (από αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο) στο παιδί. Το παιδί όταν βρει τη σωστή συλλαβή, την κολλάει πάνω στο αντικείμενο π.χ. παράθυρο, κολλάμε τη συλλαβή πα.
 
 
 
 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
1. Το τυχερό ζάρι. Σε ζάρι που έχουμε φτιάξει, έχουμε γράψει έξι καταλήξεις. Το παιδί ρίχνει το ζάρι και εμείς διαβάζουμε την κατάληξη. Το παιδί πρέπει να πει μία λέξη που να τελειώνει με την κατάληξη που έτυχε π.χ. άρι, όνι, ούλα, άκης, άρα, ίδα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΦΩΝΗΜΑΤΑ
1. Τα στεφάνια. Βάζουμε στο πάτωμα τρία στεφάνια. Σε κάθε στεφάνι έχουμε τοποθετήσει από μία καρτέλα με ένα διαφορετικό φώνημα π.χ. στο πρώτο το π, στο δεύτερο το β και στο τρίτο το κ. Λέμε στο παιδί λέξεις που αρχίζουν από τα παραπάνω φωνήματα και το παιδί πρέπει να μπει στο στεφάνι με το φώνημα από το οποίο αρχίζει η λέξη.
2. Το κουτί των γραμμάτων. Το παιδί συσσωρεύει μέσα σε ένα κουτί αντικείμενα που αρχίζουν από ένα φώνημα. Για παράδειγμα στο κουτί με το τ βάλαμε ένα τηλέφωνο, ένα τρενάκι κτλ. Σε κάθε κουτί βάζουμε μία ετικέτα με το φώνημα.
3. Το παιδί φτιάχνει το δικό του αλφαβητάρι. Στη σελίδα κάθε γράμματος κολλάει ή ζωγραφίζει αντίστοιχες εικόνες π.χ. στο α ένα άλογο, στο β ένα βιβλίο κτλ.
 
 
 
 
Ψυχοκοινωνική Ωρίμανση
 
Tips για Κατανόηση - Έκφραση
 
Η τυπική λεκτική – κινητική εξέλιξη του παιδιού...εν τάχει!
 
Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία
 
Αισθητηριακή ολοκλήρωση